+420 770 663 113       info@ekodem.cz          CZ | EN | FR     

Pro zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany ovzduší poskytujeme našim zákazníkům i činnosti přímo spojené s měřením emisí a provozem zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména:

ISPOP, IRZ, hlášení a výpočet poplatků a bilancí

 • Zpracování pravidelného hlášení za provozované zdroje znečišťování
 • Zařazení zdrojů znečišťování
 • Výpočet poplatku
 • Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, výpočet fugitivních emisí
 • Vedení evidence pravidelných povinných autorizovaných měření a dozor nad plněním povinností vzhledem k České inspekci životního prostředí

IPPC

 • Zpracování kompletní žádosti o vydání IP (včetně všech nezbytných příloh)
 • Vypracování žádosti o změnu IP a projednání na úřadech státní správy
 • Vypracování samostatných dokumentů – odborných posudků, provozních a havarijních řádů, porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami atd.
 • Vypracování hodnocení plnění podmínek IP

Ostatní odborné služby

 • zpracování odborných posudků a rozptylových studií autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší
 • vypracování provozních řádů zdrojů znečišťování
 • vypracování žádosti k umístění zdroje znečišťování ovzduší 
 • vypracování žádosti povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší 

Uvedené činnosti poskytujeme svým zákazníkům také formou externí podnikové ekologie a jednorázových externích auditů zaměřených především na oblast ochrany ovzduší.