+420 770 663 113       info@ekodem.cz          CZ | EN | FR     

Společnost ekoDEM Pardubice s.r.o. poskytuje svým zákazníkům z České republiky a také ze zahraničí technická měření za využití kontinuálního měření anorganických a organických látek analyzátorem FTIR.

Předností těchto měření je získání přesných dat o koncentračního průběhu v průběhu měření, tj. v průběhu provozu zdroje, realizovaných zkoušek a nastavení zdroje znečišťování ovzduší. Data jsou odečítána v minutových intervalech a najednou lze měřit až 50 plynů.

Analyzátor Gasmet DX4000 nejčastěji využíváme měření:

  • Vlhkost spalin (H2O)
  • Plynné emise (CO2, CO, NO, NO2, N2O, SO2)
  • Anorganické látky (NH3, HCl, HF)
  • Methan (CH4)
  • Různé těkavé organické látky dle požadavků zákazníka – např. Formaldehyd

Pomocí rozšíření knihovny analyzátoru lze další plyny snadno přidat bez jakýchkoli hardwarových změn. Měřící kyveta odolná vůči korozi se zahřeje na 180 °C, což zajišťuje, že vzorek zůstane v plynné fázi i při vysokých koncentracích H2O nebo korozivních plynů.